ΓΡΑΝΙΤΟΚΟΝΙΑ TERRAZZO

Η πατητή Γρανιτοκονία TERRAZZO είναι μια πατέντα που δημιουργήθηκε από την VOUTSAS INNOVATIVE MATERIALS για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην αγορά, για καινοτόμα προϊόντα, με όλα τα πλεονεκτήματα της τσιμεντοκονίας χωρίς τα μειονεκτήματα της.

Εφαρμόζοντας την τεχνική από το 2009 η εταιρεία εντόπισε όλα τα ελαττώματα στην πατητή τσιμεντοκονία και μετά από εξειδικευμένη χημική και τεχνολογική μελέτη το 2018 την αντικατέστησε με την Γρανιτοκονία –  GraniTech.

Με πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα πατητά υλικά της αγοράς, δοκιμασμένη για τις αντοχές της σε πιστοποιημένο εργαστήριο και κατοχυρωμένη πατέντα ευρεσιτεχνίας, η πατητή Γρανιτοκονία έδωσε οριστική λύση σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν για χρόνια οι τεχνίτες. 

Μετά από ενδελεχή μελέτη της εταιρείας μας σε συνεργασία με χημικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δοκιμάσαμε πειραματικά την εφαρμογή της σε διαφορετικά υποστρώματα. Έπειτα καταθέσαμε δείγμα σε εξωτερικό φορέα δοκιμών με Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης στις ακόλουθες δοκιμές:

Aντοχή σε κάμψη και θλίψη, Yδροπερατότητα, Θερμική Αγωγιμότητα, Θερμική διαστολή, Aντοχή σε κρούση, Αντιολισθηρότητα, Αντοχή στην Αποκόλληση, Σκληρότητα επιφάνειας, Αντοχή στην τριβή και πιστοποιήθηκε στην ανώτατη λίματα αντοχών.

Η VOUTSAS INNOVATIVE MATERIALS έχει κατοχυρώσει την πατέντα και είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που παράγει την Γρανιτοκονία.
Μετράει ήδη 5 χρόνια ζωής και έχει επαληθευτεί από έμπειρους τεχνίτες ως ένα καινοτόμο υλικό που θα αντικαταστήσει κάθε άλλο κονίαμα της αγοράς.

Είναι ένα σπατουλαριστό σύστημα από αδρανή πετρώματα και φόρμουλα ακρυλικής ρητίνης υψηλών μηχανικών αντοχών και ελαστικότητας. Έχει στεγανοποιητικές ικανότητες και παρέχει προστασία στις επιφάνειες.

Διαθέτει τυποποιημένο χρωματολόγιο με πάνω από 50 διαφορετικά χρώματα σε φυσικούς τόνους αλλά και πιο ζωηρές αποχρώσεις. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής συγκεκριμένων χρωμάτων κατόπιν παραγγελίας.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς χώρους όπως δάπεδο, τοίχοι, μπάνια αλλά και εξωτερικά καθώς παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και μηδαμινή απορρόφηση νερού.

Έχει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στις συστολοδιαστολές του υποστρώματος λόγω της ελαστικότητας του.

elGR